Wat is SterkWerk

Wat houdt het programma in?

Dit betekent deelname voor u

Training

Programma implementatie

De bedoeling van SterkWerk is, dat het zoveel mogelijk in het dagelijkse leven op school wordt geïntegreerd, dit betekent dat u niet veel extra uren in de week hoeft vrij te houden. Hieronder wordt kort een tijdsindicatie gegeven. Deze is gebaseerd inschatting van de onderzoekers. De werkelijke tijdsinvestering kan afwijken.