SterkWerk

Wat is SterkWerk?

SterkWerk is een programma voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Het is gericht op het geven van verantwoordelijkheid aan kinderen en het verbeteren van de onderlinge relaties in de groep. Wat we met het programma willen bereiken is meer prosociaal gedrag tussen leerlingen. Prosociaal gedrag is positief gedrag, bijvoorbeeld elkaar helpen, goed samenwerken, elkaar complimenten geven en aardig zijn voor elkaar. Ook willen we dat kinderen door het programma minder pesten, een verhoogd zelfvertrouwen krijgen en meer betrokken zijn bij de school.

Lees meer »


Rijksuniversiteit Groningen

Onderzoek & Privacy

SterkWerk is een nieuw programma gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse psycholoog Bruce Ellis. Er is echter nog relatief weinig bekend over de effectiviteit, omdat het programma nieuw is. Deze pilot is een eerste stap om meer te weten te komen over hoe het programma werkt. Daarbij zal SterkWerk voor het eerst worden toegepast in het basisonderwijs in Nederland. Er is in deze context nog niets bekend over hoe het programma zal verlopen. Bij deelname aan deze pilot wordt uw school pionier van dit nieuwe programma en zal u een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van SterkWerk in het basisonderwijs leveren. Tijdens deze pilotfase is er sprake van intensieve begeleiding van een team van onderzoekers en heeft uw school veel invloed op de ontwikkeling van het programma. Na afloop van de pilotfase kunt u als school besluiten of en hoe u verder gaat met het programma.

NB: Als u overweegt deel te nemen aan het onderzoek naar SterkWerk is het belangrijk dat u vooraf alle informatie met betrekking tot het onderzoek goed doorleest.

Lees meer »


Contact

Vragen over coördinatie & onderzoek:
drs. Julia Fischmann
j.fischmann@rug.nl
050 363 68 55
Vragen over het programma & training:
Rick Bloemberg
r.bloemberg@rug.nl
050 363 28 65